Мамандықтар

Шифр Кадрларды даярлау

бағыттарының атауы

1

09130200

Акушерлік іс

 

4S09130201

Акушер

2

09120100

Емдеу ісі

 

4S09120101

Фельдшер

3

09130100

Мейіргер ісі

 

5AB09130101

Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры

 

4S09130103

Жалпы практикадағы мейіргер

 

3W09130101

Күту ісінің кіші мейіргері